Giải bài luyện tập trang 28

  • 1 Đánh giá

Dạng bài tập chia số có hai chữ số cho số có một chữ số là phần mới, nhiều bạn còn khá bỡ ngỡ và đặt tính sai. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Các thầy cố sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con, đê các con có thể tính nhanh hơn và chính xác hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

a) Đặt tính rồi tính:

48 : 2 84 : 4 55 : 5 96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

54 : 6 48 : 6 35 : 5 27 : 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài luyện tập trang 28

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 28 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 28

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan