Giải câu 35 bài 5: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 35: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 35 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song :" Qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC".

Ta có hình vẽ như bên.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021