Giải câu 18 bài 4: : Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sgk Toán 7 tập 1 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 15 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân ,chia các số hữu tỉ, ta có :

a.

b.

c.

d.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021