Giải câu 4 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 108 - Sgk toán 7 tập 1

Đố : Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng (h.53). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Bài làm:

Trong tam giác vuông ABC vuông ở C có: + \(\widehat{B}\) = 900

=> 50+ = 900 => = 900 - 50 = 850

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021