Giải câu 42 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 42: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a .

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

Bài làm:

Ta có hình vẽ như sau :

Hướng dẫn giải câu 42 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Và a // b vì c cắt a và b trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau bằng .

Phát biểu: " Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau ".

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021