Giải câu 73 bài Ôn tập chương II Tam giác sgk Toán 7 tập 1 Trang 141

  • 1 Đánh giá

Câu 73 : Trang 142 - sgk toán 7 tập 1

Đố: Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ dài AH là 3m, độ dài BC là 10m và CD là 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Ai đúng, ai sai?

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông AHB ta có:

HB2 = AB2 – AH2 = 52 – 32 = 25 – 9 = 16

=> HB = 4 (m)

=> HC = BC – HB = 10 – 4 = 6 (m)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông AHC ta có:

AC2 = AH2 + HC2 = 32 + 62 = 9 + 36 = 45

=>

Độ dài đường trượt ACD bằng:

6,7 + 2 = 8,7 (m)

Do đó độ dài đường trượt ACD chưa bằng hai lần đường lên BA.

Vậy bạn Mai nói sai, bạn Vân nói đúng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021