Hãy nói về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu theo sơ đồ dưới đây?

  • 1 Đánh giá

1. Em đã học được gì về chủ đề con người và sức khỏe?

  • Hãy nói về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu theo sơ đồ dưới đây?

Bài làm:

  • Các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu theo sơ đồ

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều