Hãy tìm hiểu các tín hiệu biển báo giao thông khác mà em chưa được học trên lớp, sau đó chia sẻ điều này với các bạn.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu về tín hiệu giao thông

Hãy tìm hiểu các tín hiệu biển báo giao thông khác mà em chưa được học trên lớp, sau đó chia sẻ điều này với các bạn.

Bài làm:

Một số biển báo giao thông mà em biết:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6