Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em cho là sai?

  • 1 Đánh giá

3. Hoàn thành phiếu bài tập

Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em cho là sai?

A. Công dân có quyền không bị ai xâm phạm về thân thể

B. Chỉ cần giữ gìn tính mạng cho mình, người khác thì kệ họ

C. Bênh vực bạn khi bạn bị bắt nạt

D. Chỉ chăm chú học tập, ngoài ra không làm bất cứ việc gì

E. Vu oan cho người khác để trả thù

G. Báo cho thầy/ cô giáo biết về bạn bỏ học đi chơi

Bài làm:

Phương án em cho là sai là:

  • B. Chỉ cần giữ gìn tính mạng cho mình, người khác thì kệ họ
  • D. Chỉ chăm chú học tập, ngoài ra không làm bất cứ việc gì
  • E. Vu oan cho người khác để trả thù
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6