Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

  • 1 Đánh giá

B: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

Trả lời các câu hỏi sau

  • Trong gia đình thường có những khoản chi tiêu nào?
  • Thế nào là lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình?
  • Nguyên tắc để thực hiện việc lập kế hoạch chi tiêu là gì?

Làm bài tập tình huống

Cô Lan đi siêu thị về với một túi đồ lớn bao gồm thức ăn và nhiều vật dụng khác. Quan sát bảng dưới đây và cho biết các khoản đó thuộc chi tiêu cố định hay chi tiêu biến động? Để giúp cô Lan tiết kiệm nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, em khuyên cô nên tiết kiệm những khoản nào? Vì sao?

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

Hãy đánh X vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

Bài làm:

  • Trong gia đình có các khoản chi tiêu sau đây:

Khoản chi tiêu cố định: Là các khoản chi tiêu để đảm bảo những điều cơ bản cho cuộc sống gia đình. Các khoản này thường gần giống nhau ở các tháng như tiền ăn, tiền điện nước, điện thoại, internet, thuê nhà, tiền học. phần này ít có biến động nhưng nếu biết cách tiết kiệm thì bạn vẫn có thể hạn chế được mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Khoản chi tiêu biến động: Là các khoản chi tiêu phát sinh ngoài các khoản cố định như tiền thăm hỏi, tiền du lịch, tiền mua đồ dùng hoặc các vật dụng một số chi phí phát sinh khác... Phần chi phí này ở các tháng không giống nhau nhưng nếu không kĩ lưỡng thì dễ phát sinh những khoản chi tiêu không hợp lí khiến nguồn thu nhập của gia đình có thể không đủ chi tiêu.

  • Lập kế hoạch chi tiêu là việc cân đối giữa các khoản thu và khoản chi cố định và biến động một cách hợp lí để đảm bảo nhu cầu cuộc sống cho các thành viên gia đình nhưng vẫn có khoảng tích lũy.
  • Nguyên tắc lập kế hoạch chi tiêu là: Dựa vào khoản thu nhập, khoản thu cố định và biến động. Sau đó cân đối sao cho không bị vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
  • Làm bài tập tình huống

Hai cái áo giống nhau cho con gái của cô: Chi tiêu biến động -> Cách tiết kiệm chỉ mua 1 chiếc mà thôi.

Thức ăn : Cố định

Hai đôi giày giống nhau cho con trai cô: Biến động -> Cách tiết kiệm chỉ mua 1 đôi mà thôi.

Rau củ quả: Cố định

Mua thêm máy ảnh mới: Biến động -> Không cần thiết

Hoa quả: Cố định -> Nên mua 1 loại quả thay vì mua quá nhiều

Điền Đúng hoặc Sai vào ô tương ứng

1: Đ

2: Đ

3: Đ

4: Đ

5: S

6: Đ

7: S

8: S

9: Đ

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 VNEN