Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình

  • 1 Đánh giá

Luyện tập:

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình

Bài làm:

Trả lời:

Trình bày danh sách môn học yêu thích của tố 1

Chia làm hai cột: Cột họ tên và cột môn học. Tổ có 10 người thì có 11 hàng, hàng đầu tiên để ghi tên và môn học yêu thích

B1. Tạo bảng: Insert => Table => Chọn 2 cột và 9 dòng => Hiện bảng

Bước 2: Điền Họ tên và điền tên Môn học yêu thích ở hai dòng đầu

Ghi danh sách tên vào cột Họ tên sau đó khảo sát môn học yêu thích của các bạn trong tổ 1 để ghi vào cột Môn học yêu thích

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021