[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 1:Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1:Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản trang 57 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.Công cụ tìm kiếm và thay thế

2.Tìm hiểu cách sử dụng công cụ tìm kiếm

Qua ví dụ trên đây, em hãy nêu các bước thực hiện tìm kiếm một cụm từ cho trước. Em hãy khám phá tác dụng của hai nút điều hướng trong hộp thoại Navigation và chia sẻ kết quả tìm kiếm với các bạn bên cạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế

Luyện tập:

Hãy trình bày cách sử dụng công cụ "Tìm kiếm" và thay thế để sửa được những chỗ viết nhầm dấu phẩy "," thành dấu chấm phẩy ";", trong một văn bản

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Cho một văn bản, hãy nêu cách sử dụng công cụ phù hợp để đếm xem văn bản đó có bao nhiêu câu bằng cách đếm số dấu chấm và trừ đi chỗ có dấu ba chấm (nếu có). Giả sử rằng các câu trong văn bản đã cho không kết thúc bằng dấu ba chấm, dấu hỏi chấm và dấu chấm than, nếu có các số thập phân thì phần số nguyên và phần thập phân được phân tách nhau bởi dấu phẩy

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra:

Những câu nào sau đây là đúng?

1. Có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để sửa chữa một số từ viết sai trong văn bản

2. Sử dụng công cụ Thay thế có thể tìm được một từ viết sai chính tả và sửa lại được tất cả chỗ viết sai như vậy trong văn bản.

3. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, công cụ Tìm kiếm được thực hiện bởi lệnh Find, còn công cụ thay thế được thực hiện bởi lệnh Replace

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem