1.Định dạng văn bản là làm gì?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập:

1.Định dạng văn bản là làm gì?

2. Vì sao cần định dạng văn bản?

Bài làm:

Trả lời:

1. Định dạng văn bản là định dạng bao gồm định dạng kí tự và định dạng đoạn.

2. Cần định dạng văn bản vì làm thế sẽ làm cho văn bản được trình bày đẹp hơn, các dòng các đoạn được dãn cách phù hợp, văn bản được căn biên cũng đẹp hơn

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021