Nghề truyền thống làm bánh tẻ của bà con thôn Phú Nhi thuộc lĩnh vực nhóm kinh doanh nào?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc câu chuyện kinh doanh

2. Trả lời câu hỏi

  • Nghề truyền thống làm bánh tẻ của bà con thôn Phú Nhi thuộc lĩnh vực nhóm kinh doanh nào?
  • Những yếu tố giúp bà Bình và những người trong thôn Phú Nhi kinh doanh bánh tẻ thành công:

Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng

Có ý tưởng kinh doanh và có khả năng thực hiện ý tưởng kinh doanh

Có bí quyết làm bánh tẻ ngon, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng

Có địa điểm kinh doanh thuận lợi

Cần cù, kiên trì, chịu khó và có động lực kinh doanh

Có kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm làm bánh tẻ ngon

Biết tổ chức, quản lí sản xuất và kinh doanh

Có kĩ năng quảng cáo, bán hàng

Có nguồn vốn (tiền) để mua nguyên liệu sản xuất và thuê nhân công

Biết tính toán, cân đối chi phí và lợi nhuận

Bài làm:

  • Nghề truyền thống làm bánh tẻ của bà con thôn Phú Nhi thuộc lĩnh vực kinh doanh sản xuất.
  • Những yếu tố giúp bà Bình và những người trong thôn Phú Nhi kinh doanh bánh tẻ thành công:

x

Có ý tưởng kinh doanh và có khả năng thực hiện ý tưởng kinh doanh

x

Có bí quyết làm bánh tẻ ngon, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng

Có địa điểm kinh doanh thuận lợi

x

Cần cù, kiên trì, chịu khó và có động lực kinh doanh

x

Có kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm làm bánh tẻ ngon

x

Biết tổ chức, quản lí sản xuất và kinh doanh

Có kĩ năng quảng cáo, bán hàng

x

Có nguồn vốn (tiền) để mua nguyên liệu sản xuất và thuê nhân công

x

Biết tính toán, cân đối chi phí và lợi nhuận

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021