Nghe viết: Khuất phục tên cướp biển (Từ cơn tức giận đến như con thú dữ nhốt chuồng)

  • 1 Đánh giá

4. Nghe viết: Khuất phục tên cướp biển (Từ cơn tức giận đến như con thú dữ nhốt chuồng)

Bài làm:

Cơn tức giận cưa tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phặt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:

- Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.

Trông bác sĩ lúc này khác với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ, mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như một con thú dữ nhốt chuồng.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021