Những chi tiết nào cho thấy cuộc sống ở vương quốc trong bài rất buồn? Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Những chi tiết nào cho thấy cuộc sống ở vương quốc trong bài rất buồn?

Mặt trời ......../chim ....... / hoa ........... /Ra đường, ........ / Ngay kinh đô, ............

(2) Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy?

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Vì hoa ở vương quốc đó chưa nở đã tàn.

b. Vì mọi người sống trong vương quốc không ai biết cười.

c. Vì chưa có ai ở vương quốc đi du học vế môn cười.

Bài làm:

(1) Những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn là:

  • Mặt trời không muôn dậy, chim không muốn hót, hoa chưa nở đã tàn,
  • Ra ngoài đường toàn gặp những gương mặt người rầu rĩ héo hon.
  • Ngay kinh đô nhộn nhịp cũng chỉ có tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió thở dài trên những mái nhà.

(2) Cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy vì:

Đáp án: b. Vì mọi người sống trong vương quốc không ai biết cười.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021