Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 14 – sgk lịch sử 4

Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ?

Bài làm:

Những tục lệ của người Lạc Việt vẫn còn tồn tại đến ngày nay là:

  • Ở vùng núi cao, người dân vẫn sinh sống trong các ngôi nhà sàn để tránh thú dữ. Đồng thời, họ vẫn còn dữ các tục lệ thờ thần mặt trời, thần đất.
  • Phụ nữ của các dân tộc vẫn còn đeo các đồ trang sức bằng đá, bằng đồng…
  • Ở các hội làng, hội xã vẫn còn nhiều sử dụng nhiều trò chơi dân gian ngày xưa như đấu vật, đua thuyền, nhảy múa….
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021