Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân sgk Lịch sử 4 Trang 25

 • 1 Đánh giá

Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước. Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất

 • Triều đình lục đục, tranh giành ngai vàng
 • Đất nước chia cắt 12 vùng, dân chúng đổ máu vô ích
 • Ruộng đồng bị tàn phá
 • Quân thù lăm le ngoài bờ cõi

2. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 • Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân
 • Được nhân dân ủng hộ nên đánh đến đâu ông thắng đến đấy
 • Năm 968 thống nhất giang sang Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế đóng đô ở Hoa Lư, Ninh Bình

3. Tình hình đất nước sau khi được thống nhất

 • Đất nước được quy về một mối
 • Triều đình được tổ chức lại quy củ
 • Nhân dân không còn lưu tán, họ trở về quê hương làm ruộng, đời sống dần dần ấm no.

CH: Đinh Bộ Lĩnh đã làm được việc gì?

Trả lời:

 • Lớn lên gặp buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư sau đó đem quên đi dẹp loạn 12 sứ quân. Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 27 – sgk lịch sử 4

Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 – sgk lịch sử 4

Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 27 – sgk lịch sử 4

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan