Soạn giản lược bài chơi chữ

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài chơi chữ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

  • Lối chơi chữ 1 - Dùng từ gần nghĩa: liu điu, rắn, thẹn đèn, hổ lửa, mai gầm, ráo, lằn, Trâu Lỗ, hổ mang
  • Lối chơi chữ 2 - Dùng từ đồng âm: liu điu, rắn.

Câu 2:

  • Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn =>Các từ: mỡ, dò, chả nem gần gũi với thịt
  • Bà đồ Nứa, đi võng đòn tre, đến khóm trúc, thở dài hi hóp => Các từ: tre, trúc, hóp gần gũi với nứa

=> Chơi chữ bằng những từ gần nghĩa.

Câu 3: Một số cách chơi chữ trong sách báo là:

(1) Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

=> Chơi chữ dùng từ đồng âm

(2) Chị Xuân đi chợ mùa hè

Mua cá thu về, chợ hãy còn đông.

=> Chơi chữ từ đồng âm

Câu 4: Trong bài thơ này, Bác đã sử dụng lối chơi chữ là dùng từ đồng âm - Đồng âm giữa từ thuần Việt và từ Hán Việt.


  • 2 lượt xem