Tại sao thư tín, điện thoại, điện tín của công dân cần được bảo đảm an toàn và bí mật?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân và trả lời câu hỏi

  • Tại sao thư tín, điện thoại, điện tín của công dân cần được bảo đảm an toàn và bí mật?
  • Trong những trường hợp nào thì bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân bị công bố?
  • Người có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác sẽ bị xử lí như thế nào?
  • Tại sao không được sử dụng hình ảnh cá nhân khi không có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc đại diện pháp luật của họ?
  • Quy định của pháp luật về việc vi phạm quy định về sử dụng hình ảnh?

Bài làm:

- Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân cần được bảo đảm an toàn và bí mật vì đó là đời sống riêng tư, bí mật của cá nhân, bí mật gia đình không ai có thể xâm phạm

- Những trường hợp bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân bị công bố là: khi các cơ quan chức năng nghi ngờ và phát hiện những tài liệu hoặc đồ vật đó có hành vi vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án thì sẽ được quyền kiểm tra...

- Người có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác sẽ bị xử lý kỉ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này. Ngoài ra, còn tái phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

- Không được sử dụng hình ảnh cá nhân khi không có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc đại diện pháp luật của họ vì quyền của mỗi cá nhân đối với hình ảnh của mình là quyền được pháp luật quy định và bảo vệ. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của cá nhân có hình ảnh là hành vi vi phạm pháp luật.

- Quy định của pháp luật về việc vi phạm quy định về sử dụng hình ảnh là: Theo bộ luật dân sự năm 2015, việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6