Thảo luận, sắp xếp các câu sau đây thành đoạn văn

  • 1 Đánh giá

2. Sắp xếp các câu thành đoạn văn

Thảo luận, sắp xếp các câu sau đây thành đoạn văn

a. Đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn mượt, cổ yếm quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc.

b. Con chim gáy hiền lành, béo nục.

c. Chàng chim gáy nào giọng càng trong, càng dài thì quanh cổ càng được đeo nhiều vòng cườm đẹp.

Bài làm:

Sắp xếp các câu như sau: b -> a -> c

b. Con chim gáy hiền lành, béo nục.

a. Đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn mượt, cổ yếm quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc.

c. Chàng chim gáy nào giọng càng trong, càng dài thì quanh cổ càng được đeo nhiều vòng cườm đẹp.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021