Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 6). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 6

Câu 1: Cho đa thức P(x) = và Q(x) = $x^{2}-3x-4$

a. Tìm p, q biết rằng P(0)= -5; P(-1)= -8

b. Tìm p, q biết P(x) = Q(x) với mọi giá trị của x

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cho A = ; B = $y^{3}-3y+8x$

a. Tính A+B

b. Tính A - B

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Một cửa hàng phát hành sách thống kê lại số lượt khách hàng đến mua hàng theo từng tháng trong năm 2011 được ghi lại như sau:

Tháng123456789101112
Số lượt khách hàng500500450400450600700900600450400450

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Số các giá trị là bao nhiêu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

c. Lập bảng tần số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tìm x biết:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại B. Gọi AD là phân giác của góc A (D thuộc BC). Từ D vẽ DE vuông góc với AC (E thuộc AC)

a. Chứng minh BD = DE

b. Chứng minh CD > BD

c. ED cắt AB tại F. Chứng minh

d. Chứng minh BA+ BC > DE+ AC

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021