Trắc nghiệm địa lí bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một số cây như hồi, pơ-mu, cánh kiến... của nước ta thuộc về nhóm

 • A. Cây cho tinh dầu, nhựa
 • B. Cây cho gỗ rắn chắc, bền đẹp
 • C. Cây thuốc
 • D. Cây thực phẩm

Câu 2: Theo giá trị sử dụng nhóm cây thuốc là:

 • A. Đinh, lim, sến, táu,…
 • B. Hồi, dầu,mang tang, sơn, thông,….
 • C. Tam thất, nhân trần, xuyên khung, quế, hồi,...
 • D. Song, mây, tre, trúc,nứa, giang,…

Câu 3: Nguồn tài nguyên nước ta phong phú, đa dạng và có khả năng:

 • A. Phục hồi và phát triển.
 • B. Giảm sút và không thể phục hồi.
 • C. Tái tạo nhưng ít có giá trị về kinh tế.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 4: Nhóm cây nào làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp?

 • A. Nhân trần, ngải cứu, tam thất.
 • B. Mây, trúc, giang,
 • C. Vạn tuế, phong lan.
 • D. Tràm, hạt dẻ.

Câu 5: Nhóm cây nào sau đây không phải là nhóm cây cho tinh dầu, nhựa?

 • A. Lát hoa, cẩm lai.
 • B. Măng, mộc nhĩ.
 • C. Song, tre, nứa.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Nhóm cây cho tinh dầu nhựa là:

 • A. Xuyên khung, ngũ gia bì.
 • B. Giang, trúc,
 • C. Hồi, sơn, quế.
 • D. Nhân trần, vạn tuế.

Câu 7: Theo giá trị sử dụng cây cẩm lai sử dụng để:

 • A. Nhóm cây thuốc.
 • B. Nhóm cây thực phẩm.
 • C. Nhóm cây cảnh và hoa
 • D. Nhóm cây lấy gỗ.

Câu 8: Thực trạng rừng ở nước ta hiện nay:

 • A. Rừng nguyên sinh còn rất ít, phổ biến là rừng thưa mọc lại pha tạp hoặc trảm cỏ khô cằn.
 • B. Tỉ lệ che phủ rừng rất thấp.
 • C. Chất lượng rừng bị suy giảm.
 • D. Cả 3 ý trên.

Câu 9: Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay của nước ta khoảng:

 • A. 30-35%
 • B. 35-38%
 • C. 38-40%
 • D. 40-45%

Câu 10: Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, vùng núi dốc tỉ lệ che phủ rừng phải đạt:

 • A. 40-50%
 • B. 50-60%
 • C. 60-70%
 • D. 70-80%

Câu 11: Trong chính sách và luật bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu nâng tỉ lệ che phủ rừng của nước ta lên:

 • A. 35-40%
 • B. 40-45%
 • C. 45-50%
 • D. 50-55%

Câu 12: Có bao nhiêu loài động vật cần được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng ở nước ta:

 • A. 365
 • B. 635
 • C. 536
 • D. 356

Câu 13: Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng của nước ta

 • A. Chiến tranh phá hoại
 • B. Khai thác quá mức, đốt rừng làm nương rẫy.
 • C. Quản lý bảo vệ còn kém
 • D. Cả 3 ý trên.

Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta

 • A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
 • B. Do các loài sinh vật tự chết đi.
 • C. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
 • D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới.

Câu 15: Dựa vào sự hiểu biết, hãy nêu rõ khu bảo tồn thiên nhiên nào ở nước ta là nơi tập trung nhiều loài chim khác nhau (147 loài) trong đó có 13 loài chim quí hiếm của thế giới?

 • A. Nam Cát Tiên (Đồng Nai).
 • B. Bạch Mã (Thừa Thiên Huế),
 • C. Tràm Chim (Đồng Tháp).
 • D. Bến En (Thanh Hóa).

Câu 16: Nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

 • A. Quản lý và bảo vệ kém.
 • B. Khai thác quá mức.
 • C. Chiến tranh hủy diệt.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 17: Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta:

 • A. Tài nguyên sinh vật nước ta khá nghèo nàn.
 • B. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, đây là tài nguyên vô tận.
 • C. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, nên không cần phải bảo vệ.
 • D. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam


 • 52 lượt xem