Trong một bài tập làm theo nhóm

  • 1 Đánh giá

2. Bài toán và thuật toán

3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày

Luyện tập

Bài 1: Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên internet. Em hãy:

1) Phát biểu nhiệm vụ giao cho bạn Mai dưới dạng một bài toán và đặt tên cho bài toán đó

2) Nêu một thuật toán cho bài toán em vừa phát biểu ở trên, đánh số cho ác bước của thuật toán

Bài 2: Theo kiểu mô tả một thuật toán, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học về nhà bạn Quân (nhà có mũi tên chỉ vào) sau khi quan sát hình trên

Bài làm:

Trả lời:

Bài 1:

1) Bài toán: Tìm ảnh của một chiếc đồng hồ thông minh trên Internet

Tên bài toán: Tìm ảnh đồng hồ

2) Bước 1: Mở máy tìm kiếm

Bước 2: Gõ từ khóa " đồng hồ thông minh"

Bước 3 : Nhấn enter và nhận kết quả hiển thị trên màn hình

Bài 2:

Bước 1: Từ trường đi thẳng đến ngã tư bên trên hiệu sách thì rẽ trái

Bước 2: Đi thẳng và rẽ phải ở ngõ rẽ đầu tiên

Bước 3: Tiếp tục đi thẳng và rẽ phải ở ngã ba

Bước 4: Đi thằng một đoạn nữa rồi rẽ trái

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021