Xác định đức tính đặc trưng của bản thân. Giới thiệu đức tính đặc trưng bản thân và nêu rõ điều em thích hoặc tự hào về đức tính đặc trưng của em.

  • 6 Đánh giá

Hoạt động 2: Nhận diện và giới thiệu đức tính đặc trưng của em

• Xác định đức tính đặc trưng của bản thân

• Giới thiệu đức tính đặc trưng bản thân và nêu rõ điều em thích hoặc tự hào về đức tính đặc trưng của em.

• Tạo lập vườn hoa đẹp của lớp: Viết những đức tính đặc trưng của em vào bông hoa được cắt từ giấy màu rồi đính lên bảng để tạo ra vườn hoa đẹp của lớp.

Bài làm:

Gợi ý:

• Xác định đức tính đặc trưng của bản thân: hòa đồng, thân thiện, thương người, tự giác, trung thực…

• Em thích về đức tính tự giác vad trung thực đặc trưng của em.

• Tạo lập vườn hoa đẹp của lớp: Viết những đức tính đặc trưng của em vào bông hoa được cắt từ giấy màu rồi đính lên bảng để tạo ra vườn hoa đẹp của lớp.

  • 257 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức