[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 1: Thông tin thu nhận và xử lí thông tin

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Thông tin thu nhận và xử lí thông tin trang 5 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Thông tin và thu nhận thông tin

Em hãy xem một trang báo và trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

1. Một trong những thông tin em thu nhập được từ trang báo này là gì?

2. Thông tin em vừa nói là về ai hay về cái gì?

(gợi ý: chữ in màu gì, giấy trơn nhẵn hay thô ráp, ảnh màu hay ảnh đen trắng... (về hình thức), đưa tin gì (về nội dung tin bài).

=> Xem hướng dẫn giải

2. Xử lí thông tin

Tình huống 1: Sáng sớm, em nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo

Tình huống 2: Em đạp xe trên đường đến trường, nhìn thấy thanh chắn đường sắt trước mắt đang từ từ hạ xuống

Trong mỗi tình huống mô tả trên, em hãy trả lời hai câu hỏi sau:

1) Em biết được điều gì?

2) Em cần làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài 1: Xét tình huống sau:

Em đang đi trên đường thấy mây đen kéo tới bao phủ bầu trời, gió mạnh nổi lên.

Hãy trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

1) Thông tin em vừa nhận được là gì?

2) Em biết trực tiếp từ sự vật, hiện tượng hay biết được từ vật mang tin.

Bài 2: Xét hai tình huống sau:

Tình huống 1: Cô giáo trả bài kiểm tra, em biết mình được 7 điểm

Tình huống 2: Bác sĩ nghe tim của bệnh nhân để khám bệnh

Với mỗi tình huống mô tả trên đây, em hãy trả lời câu hỏi sau: Có vật mang tin trong tình huống này hay không? Nếu có thì đó là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Mỗi biển báo, biểu tượng, hình ảnh sau đây em thường thấy ở đâu và theo em nó được dùng để thông báo điều gì cho mọi người?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 1: Thông tin thu nhận và xử lí thông tin

=> Xem hướng dẫn giải

Tự kiểm tra

Xét tình huống "Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp". Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tình huống đó?

1. Đó là thu nhận thông tin qua vật mang tin

2. Đó là thu nhận trực tiếp thông tin

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem