Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước sgk Lịch sử 4 Trang 47

 • 1 Đánh giá

Sau khi lên ngôi, Lê Lợi đóng đô ở Thăng Long, lấy tên nước là Đại Việt. Trải qua nhiều đời vua Lê, đất nước ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đôi nét về nhà Hậu Lê

 • Năm 1423 Lê Lợi lên ngôi vua khôi phục tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.
 • Các đời vua: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông…

2. Tổ chức quản lí bộ máy nhà nước thời Hậu Lê

 • Vua có quyền lực tối cao
 • Tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng chặt chẽ
 • Bộ máy nhà nước thời Hậu Lê: Vua ->các bộ, các viện ->Đạo ->Phủ ->Huyện ->Xã.
 • Vua Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ đất nước (gọi là bản đồ Hồng Đức), soạn bộ luật mới gọi là luật Hồng Đức.

CH: Tạo sao nói vua có uy quyền tuyệt đối?

Trả lời:

 • Nói vua có uy quyền tuyệt đối vì mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp tổng chỉ huy quân đội, có quyền bãi bỏ các quan, thần trong triều đình. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

CH: Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí đất nước?

Trả lời:

 • Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 – sgk lịch sử 4

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 – sgk lịch sử 4

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021