Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê sgk Lịch sử 4 Trang 51

 • 1 Đánh giá

Dưới thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) văn học và khoa học của nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu trong thờ kì đó.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Văn học thời Hậu Lê

 • Thời Hậu Lê văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm cũng không ngừng phát triển
 • Tác phẩm văn học chữ Hán nổi tiếng: Bình ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú..
 • Tác phẩm văn học chữ Nôm nổi tiếng: Quốc âm thi tập, ức trai thi tập của Nguyễn Trãi hay Hồng Đức quốc âm thi tập của vua Lê Thánh Tông…

CH:Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn nào tiêu biểu?

Trả lời:

Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu thời Hậu Lê là:

 • Nguyễn Trãi
 • Nguyễn Mộng Tuân
 • Lê Thánh Tông…

2. Khoa học thời Hậu Lê

 • Về lịch sử:
  • Bộ Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên là bộ sách lịch sử đầu tiên của nước ta.
  • Nguyễn Trãi có bộ Lam Sơn thực lục ghi lại rõ ràng toàn bộ diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
 • Về địa lí: Tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi xác định rõ lãnh thổ nước ta…
 • Về toán học: Cuốn Đại thành toán pháp của Lương Thế Vinh đã tập hợp những kiến thức toán học đương thời.
 • Lĩnh vực y học cũng đạt được những thành tựu mới.

CH: Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê?

Trả lời:

 • Dẫn chứng để chứng tỏ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê là:
 • Nguyễn Trãi là một nhà văn: Ông có nhiều tập thơ, văn nổi tiếng cả chữ Nôm và chữ Hán như: Bình ngô đại cáo, ức trai thi tập, quốc âm thi tập,…
 • Nguyễn Trãi là một nhà khoa học: Về lĩnh vực địa lí, Nguyễn Trãi đã cho ra đời tác phẩm”Dư địa chí”. Tác phẩm đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, tài nguyên, phong tục…của nhân dân ta.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 52 – sgk lịch sử 4

Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 52 – sgk lịch sử 4

Em hãy nêu tên các tác giả của các công trình khoa học tiêu biểu ở thời Hậu Lê?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021