Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 - sgk lịch sử 4

Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh?

Bài làm:

Ngoài công lao đánh tan quân Thanh, giành lại độc lập cho đất nước, Nguyễn Huệ - Quang Trung còn khôn khéo trong việc ngoại giao.

Ngay sau khi đại phá quân Thanh ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa, vua Quang Trung tìm cách xóa bỏ thù hằn bằng việc chiêu hàng, nuôi dưỡng hàng vạn tù binh nhà Thanh và thu dọn, cúng tế chiêu hồn quân Thanh; thực thi chính sách hòa giải với cường quốc phương Bắc và triều cống, xin phong vương. Bằng một kế sách ngoại giao khôn khéo, mua chuộc được các cận thần nhà Thanh (Phúc Khang An, Hoà Thân...), Nguyễn Huệ đã được vua Thanh chấp nhận cầu phong để nhà Tây Sơn chính thức thay thế nhà Lê làm chủ Đại Việt.

  • 461 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021