Đề và đáp án môn Sử mã đề 319 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra. KhoaHoc xin cập nhật lại toàn bộ mã đề cũng như đáp án đi kèm của tất cả các môn để các bạn tiện theo dõi. Sau đây là đề và đáp án môn Sử mã đề 319.

Môn Sử mã đề 319 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Sử mã đề 319 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 319 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 319 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Sử mã đề 319 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 319 - đáp án chính thức của bộ GD - ĐT

1A

2C

3B

4A

5A

6C

7B

8B

9D

10C

11D

12D

13D

14C

15B

16A

17D

18D

19D

20C

21C

22D

23C

24B

25A

26C

27C

28A

29D

30B

31C

32A

33A

34B

35A

36A

37B

38B

39A

40D


  • 13 lượt xem