Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 55 – sgk lịch sử 4

Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt ?

Bài làm:

Vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt là vì:

  • Vua quan chỉ bày troằn chơi xa xỉ suốt ngày đêm bắt nhân dân xây thêm cung điện.Quan lại trong triều thì chia thành phe phái, đánh giết lẫn nhau để giành quyền lực.
  • Nhân dân gọi vua Lê Uy Mục là vua quỷ, gọi vua Lê Trương Dực là vua lợn. Đất nước rời vào cảnh loạn lạc, nghèo đói.
  • Năm 1527, nhân cơ hội đó, Mạc Đăng Dung cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc (Bắc triều)
  • Năm 1553, một số quan võ họ Lê là Nguyễn Kim đã đưa một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hóa.
  • Hai bên tranh giành quyền lực, gây nên cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.
  • 101 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021