Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc sgk Lịch sử 4

  • 1 Đánh giá

Từ năm 17 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Bị bóc lột và áp bức nặng nề, nhân dân ta đã không cam chịu, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuối quân xâm lược, giữ nền văn hóa dân tộc.

Bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập kiến thức lý thuyết
  • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

  • Chia nước ta thành quận, huyện do chính người Hán cai quản
  • Bắt nhân dân lên rừng, xuống biển tìm sản vật quý công nạp cho chúng.
  • Chúng đưa người Hán sang ở chung với ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán

=> Nhân dân không chịu cảnh làm nô tì, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh quân xâm lược.

CH: Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của nhân dân ta cực nhục như thế nào?

Trả lời:

  • Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của nhân dân ta vô cùng cực nhục.
  • Chúng hành hạ nhân dân, bắt nhân dân lên rừng săn voi, tê giác, chim quỳ, xuống biền mò ngọc trai, san hô về cống nạp cho chúng. Ngoài ra còn đưa người Hán sang sống chung với dân ta, bắt dân ta phải học chữ Hán, thực hiện các phong tục người Hán… để đồng hóa nhân dân ta.

2. Các cuộc phong kiến chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Thời gian

Các cuộc khởi nghĩa

Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Năm 248

Khởi nghĩa Bà Triệu

Năm 542

Khởi nghĩa Lí Bí

Năm 550

Khởi nghãi Triệu Quang Phục

Năm 722

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Năm 766

Khởi nghĩa Phùng Hưng

Năm 905

Khởi nghĩa khúc Thừa Dụ

Năm 931

Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

Năm 938

Khởi nghĩa Bạch Đằng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 18 – sgk lịch sử 4

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 18 – sgk lịch sử 4

Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 18 – sgk lịch sử 4

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan