Bài 20: Ôn tập sgk Lịch sử 4 Trang 53

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức lịch sử của nước ta từ những buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV). Hi vọng, thông qua bài ôn tập này, các em sẽ nắm được những mốc lịch sử, những nội dung quan trọng trong giai đoạn này.

1. Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì ?

Trả lời:

  • Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Hoa Lư, sau đó chuyển ra Thăng long.
  • Tên gọi nước ta ở thời kì đó là Đại Việt

2. Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào? Ớ đâu?).

Trả lời:

Thời gian

Tên sự kiện

968

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

981

Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 1

1009

Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) lên làm vua lập nên nhà Lý

1010

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

1075 – 1077

Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2

1226

Nhà Trần thành lập

1258 – 1288

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

1400

Hồ Qúy Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ

1427

Chiến thắng Chi Lăng

1428

Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê

3. Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).

Trả lời:

Sự kiện Lê Lợi đánh thắng quân Minh tại cửa ải Chi Lăng:

  • Thời nhà Minh cai trị nước ta, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu, từ Thanh Hóa kéo ra bao vây Đông Quan. Nhà Minh lo sợ nên đã cử hai đạo quân kéo sang phá vây.
  • Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn.
  • Đến cửa ải Chi Lăng bị kị binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kị binh địch trong đó có Liễu Thăng vào ải.
  • Khi ngựa chúng bì bõm vượt qua đầm lầy, một loạt pháo nổ như sấm ra hiệu. Lập tức hai bên sườn núi, những chùm tên bắn lao vun vút.
  • Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công.
  • Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.

  • 24 lượt xem
Chủ đề liên quan