Giải câu 47 Bài 7 Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 47: trang 74 sgk toán lớp 7 tập 1

Đường thẳng OA trên hình là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Ta có điểm

Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A nên ta có:

Vậy hàm số là và hệ số $a=-\frac{1}{3}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021