Giải bài tập đọc: Người lính dũng cảm - tiếng việt 3 tập 1 trang 38

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Người lính dũng cảm - tiếng việt 3 tập 1 trang 38. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: Bài chia làm 4 đoạn

 • Đoạn 1: Từ đầu .... thằng hèn mới chui
 • Đoạn 2: Cả tốp leo lên .... lao ra khỏi vườn
 • Đoạn 3: Giờ học hôm sau .... hàng rào và luống hoa
 • Đoạn 4: Phần còn lại

2. Chú thích:

 • Nứa tép : nứa nhỏ
 • Ô quả trám : ô có hình thoi, giống hình quả trám.
 • Thủ lĩnh : người đứng đầu.
 • Hoa mười giờ : loài hoa nhỏ, thường nở vào khoảng mười giờ trưa.
 • Nghiêm giọng : nói bằng giọng nghiêm khắc.
 • Quả quyết : dứt khoát, không chút do dự.

3. Nội dung: Khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi đề sửa lỗi là người dũng cảm.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Các bạn nhỏ trong bài chơi trò gì? Ở đâu?

Trả lời:

Các bạn chơi trò đánh trận giả ở vườn trường.

Câu 2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Trả lời:

Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ đổ hàng rào của vườn trường.

Câu 3. Việc leo rào của các bạn khác đã gây ra hậu quả gì?

Trả lời:

Việc leo rào của các bạn khác đã gây ra hậu quả là làm đổ tường rào và giập luống hoa.

Câu 4. Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Trả lời:

Thầy giáo hỏi cả lớp ai đã làm đổ hàng rào, làm dập hoa trong vườn trường thì không bạn nào tự đứng lên nhận lỗi. Do đó, thầy chờ mong học sinh nhận lỗi và sửa lại hàng rào, luống hoa.

Câu 5. Ai là : “Người lính dũng cảm” trong truyện này?

Trả lời:

Người lính dũng cảm là chú lính nhỏ.


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021