Giải bài kể chuyện: Người liên lạc nhỏ - tiếng việt 3 tập 1 trang 114

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài kể chuyện: Người liên lạc nhỏ - tiếng việt 3 tập 1 trang 114. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu hỏi: Dựa vào các tranh sau, kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏ:

Trả lời:

  • Tranh 1: Ông Ké và Kim Đồng gặp nhau
  • Tranh 2: Kim Đồng đối mặt với lính Tây Đồn
  • Tranh 3: Cuộc nói chuyện của Kim Đồng và Lính Tây
  • Tranh 4: Kim Đồng và ông Ké tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là phải dẫn đường cho ông ké cách mạng đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên đường. Cháu đi trước, thấy có gì đáng ngờ thì làm hiệu để ông đi phía sau tránh vào hai bên đường.

Hai ông cháu đang đi chợt nhìn thấy từ xa có một toán lính Tây đang ngược chiều tiến lại. Kim Đồng thản nhiên huýt sáo. Ông ké đi sau hiểu ý tránh vào sau một tảng đá lớn ở ven đường. Nhưng bọn lính đã kịp trông thấy ông già. Chúng kêu ầm lên và chạy lại. Ông ké bình tĩnh ngồi xuống tảng đá như một người đi đường mệt, phải nghỉ chân.

Bọn lính thấy cậu bé liền hỏi : "Bé con đi đâu mà sớm thế ?". Kim Đồng vẫn rất bình tĩnh trả lời: "Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm". Rồi Kim Đồng quay lại gọi ông "thầy mo" đang ngồi nghỉ chân cùng đi tiếp để kịp về nhà.

Thế là ông cháu lại ung dung đi qua trước mặt bọn giặc. Chúng có mắt mà đúng như mù. Nhờ sự can đảm và nhanh trí, Kim Đồng đã bảo vệ an toàn cho ông già cán bộ. Rừng núi xung quanh như cùng bừng lên chia vui với hai ông cháu.


  • 19 lượt xem