Giải bài tập đọc: Mồ côi xử kiện - tiếng việt 3 tập 1 trang 139

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Mồ côi xử kiện - tiếng việt 3 tập 1 trang 139. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Hướng dẫn tìm hiểu bài đọc

1. Bài chia làm 3 đoạn:

 • Đoạn 1: Ngày xưa ... xem xét cho
 • Đoạn 2: Mồ côi nói ... đưa tiền đây
 • Đoạn 3: Bác nông dân ... kết thúc phiên xử.

2. Chú giải:

 • Công trường: Nơi làm việc của các quan
 • Bồi thường: đền bù bằng tiền của cho người bị thiệt hại.

3. Nội dung: Với cách xử kiện thông minh, tài trí và công bằng, Mồ Côi đã bảo vệ bác nông dân thật thà thoát khỏi sự lừa bịp, dối trá của tên chủ quán.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Chủ quán kiện bác nông dân về việc gì?

Trả lời:

Chủ quán kiện bác nông dân vì bác đã vào quán hít mùi thơm của lợn quay, gà luộc.vịt rán mà không trả tiền.

Câu 2. Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân?

Trả lời:

Câu nói nêu rõ lí lẽ của bác nông dân là: "Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả."

Câu 3. Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần?

Trả lời:

Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 20 đồng bạc 10 lần vì tên chủ quán đòi bác phải trả 20 đồng, bác chỉ có 2 đồng nên phải xóc 10 lần thì mới thành 20 đồng ( 2 nhân 10 bằng 20 ).

Câu 4. Em hãy thử đặt một tên khác cho truyện.

Trả lời:

Một số tên khác có thể đặt cho câu chuyện trên là:

 • Một vụ kiện lạ.
 • Sự công bằng.
 • Vị quan tòa thông minh
 • Bẽ mặt kẻ tham lam
 • Phiên xử thú vị

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021