Giải bài tập đọc: Quê hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 79

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Quê hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 79. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

Quê hương

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.


Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè.

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

Theo ĐỖ TRUNG QUÂN

Nội dung: Bài thơ cho ta thấy tình yêu quê hương đất nước của tác giả. Đồng thời cũng khẳng định tình yêu quê hương là một tình cảm rất đặc biệt, nó nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi con người, làm cho con người lớn hơn, đẹp hơn lên.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ thơ đầu)

Trả lời:

Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: Chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ, cầu tre nhỏ, nón lá nghiêng che, đêm trăng tỏ, hoa cau ngoài hè.

Câu 2. Vì sao quê hương được so sánh với mẹ (khổ thơ cuối)?

Trả lời:

Quê hương được so sánh với mẹ vì quê hương cũng giống như mẹ, là nơi che chở, nuôi ta lớn lên từng ngày. Và dù sau này lớn lên, đi đâu cũng mãi nhớ về quê hương, nơi đó có mẹ.

Câu 3. Em hiểu ý hai dòng cuối bài thơ như thế nào?

Trả lời:

Ý của hai dòng cuối bài thơ là:

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

=> Ai cũng phải có lòng yêu quê hương, phải có tình cảm gắn bó với quê hương. Nếu không yêu quê hương thì khác nào không yêu người mẹ đã sinh ra mình. Như vậy thì sao có thể trở thành người tốt được.


  • 9 lượt xem