Giải bài tập đọc: Cậu bé thông minh - tiếng việt 3 tập 1 trang 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Cậu bé thông minh - tiếng việt 3 tập 1 trang 4. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: chia làm 3 đoạn

  • Đoạn 1: Từ đầu … hai cha con lên đường.
  • Đoạn 2: Đến trước cung vua… lần nữa.
  • Đoạn 3: Hôm sau… đến hết.

2. Chú thích:

  • Kinh đô: nơi vua và triều đình đóng.
  • Om sòm: ầm ĩ, gây náo động.
  • Trẫm: chỉ Đức Vua.
  • Sứ giả: chỉ người đưa tin.
  • Trọng thưởng: tặng cho phần thưởng lớn.

3. Nội dung: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

Trả lời:

Để tìm kiếm người tài, nhà vua đã nghĩ ra một kế là lệnh cho mỗi làng trong vùng nộp một con gà trống biết đẻ trứng.

Câu 2: Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua?

Trả lời:

Khi nghe lệnh vua ban, dân chúng ai nấy đề lo sợ vì trước giờ chỉ có gà mái đẻ trứng làm gì có gà trống đẻ trứng bào giờ, đó là điều khó có thể thực hiện.

Câu 3: Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

Trả lời:

Khi nghe lệnh vua ban, cậu bé đã nhận thấy được sự vô lí nên đã tìm cách chứng mình điều đó bằng cách: Cậu xin gặp vua và nói với vua việc bố cậu vừa mới đẻ em bé bắt cậu ấy đi xin sữa. Thông qua sự việc này để vua khẳng định đó là điều vô lí và cậu bé sẽ dễ dàng chứng minh luôn, vua cũng đã ra lệnh vô lí.

Câu 4: Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

Trả lời:

Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu sứ giả về tâu với vua rèn chiếc kim thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Cậu bé yêu cầu như vậy vì cậu bé yêu cầu một việc mà vua không làm nổi để khỏi phải thực hiện lệnh của vua.


  • 15 lượt xem