Giải bài tập đọc: Vàm Cỏ Đông - tiếng việt 3 tập 1 trang 106

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Vàm Cỏ Đông - tiếng việt 3 tập 1 trang 106. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Hoàn cảnh ra đời bài thơ: Trong kháng chiến chống Mĩ, nhân một chuyến đi công tác qua sông Vàm Cỏ Đông, nhà thơ Hoài Vũ đã sáng tác bài thơ về dòng sông yêu thương của đất Nam Bộ.

2. Giọng đọc: nhẹ nhàng, bộc lộ tình cảm yêu thương, tự hào. Ngắt nhịp thơ và nghỉ hơi đúng, nhấn giọng ở đúng chữ.

3. Chú giải:

  • Vàm Cỏ Đông: một nhánh sông của sông Vàm Cỏ, chảy qua các tỉnh Tây Ninh, Long An.
  • Ăm ắp: rất đầy

4. Ý nghĩa bài thơ: Bài thơ ca ngợi dòng sông Vàm Cỏ Đông, nói lên niềm tự hào và tình cảm yêu thương của tác giả đối với dòng sông quê hương. Từ đó bài thơ giáo dục học sinh biết yêu thương và tự hào về quê hương của mình.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua những câu nào ở khổ 1 ?

Trả lời:

Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua những câu thơ:

Anh mãi gọi với lòng tha thiết:

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

Câu 2. Dòng sông Vàm Cỏ Đông có những nét gì đẹp (khổ thơ 2)?

Trả lời:

Những nét đẹp của dòng sông Vàm Cỏ Đông là:

  • Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
  • Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
  • Bóng lồng trên sông nước chơi vơi.

Câu 3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ?

Trả lời:

Tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ vì sông luôn đem dòng nước ngọt lành về tưới cho cây, cho lúa thêm xanh và sông đem phù sa về bồi đắp cho bờ bãi, ruộng đồng thêm màu mỡ.


  • 8 lượt xem