Giải câu 53 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 55: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết và $x-y=-7$.

Bài làm:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Mà : => $\frac{x}{2}=\frac{y}{-5}=\frac{x-y}{7}=\frac{-7}{7}=-1$

=>

=>

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021