Giải câu 8 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Tính:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy

b.

=

=

Vậy

c.

=

=

Vậy

d.

=

=

=

=

=

=

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021