Giải câu 9 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 9:Trang 144-sgk giải tích 12

Giải tích phương trình sau trên tập số phức

a)

b)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

b)

<=>

<=>

=>

<=>

<=>

Vậy

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021