Giải VNEN khoa học 5 bài 29: Cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 27: Sinh sản của thực vật có hoa - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 38. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

Kể tên một số loại cây mà cây non có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

Trả lời:

Một số loại cây mà cây non có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ là: cây hoa lan, cây lá bỏng, cây mía, cây cỏ voi, cây thiết mộc lan....

2. Quan sát, đọc và trả lời:

Cây con có thể mọc lên từ những bộ phận nào của cây mẹ?

Trả lời:

Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ như thân, cành, lá, rễ, ...

3. Đọc và viết:

Viết vào vở tên cây có thể mọc lên từ thân, rễ, lá

Trả lời:

Cây mọc từ thânCây mọc từ rễCây mọc từ lá

Cây cam, cây xoài, cây bưởi,

cây mía, cây chanh, cây ổi...

Cây khoai lang, cây khoai tây,

cây gừng, cây nghệ, cây tỏi....

Cây lá bỏng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

a. Quan sát các hình dưới đây:

b. Lựa chọn các hình phù hợp để xếp vào các cột a, b, c của bảng sau:

Cây mọc từ thân của cây mẹCây mọc từ rễ của cây mẹCây cỏ tranh

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Trồng một cây từ bộ phận của cây mẹ và ghi chép vào phiếu học tập

=> Xem hướng dẫn giải


  • 332 lượt xem