Soạn VNEN khoa học 5 bài 11: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

  • 3 Đánh giá

Giải bài 11: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 33. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi

Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời các câu hỏi dưới đây:

  • Kể tên một tai nạn giao thông đường bộ mà em biết?
  • Nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn đó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình từ 2 đến 7

b. Thảo luận để chỉ ra những hành động có thể dẫn đến tai nạn giao thông và những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trả lời câu hỏi, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết:

Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Bạn làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Suy nghĩ và viết:

Em suy nghĩ và viết ra một cam kết để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 482 lượt xem