Soạn VNEN khoa học 5 bài 9: Phòng tránh HIV/AIDS, thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Phòng tránh HIV/AIDS, thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 25. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời

Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời các câu hỏi dưới đây:

Em biết gì về HIV/AIDS? Làm gì để phòng tránh HIV/AIDS

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát, đọc và thảo luận

a. Quan sát và đọc các thông tin trong các hình từ 1 đến 6 (ảnh trang 26 sgk)

b. Thảo luận

  • HIV là gì? AIDS là gì?
  • HIV có thể lây truyền qua những đường nào?
  • Nên làm gì để phòng tránh HIV/AIDS?
  • Có nên kì thị/ xa lánh người bị nhiễm HIV/AIDS không?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trả lời, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết

a. Đọc nội dung sau (Sgk trang 27)

b. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Ai có thể nhiễm HIV? Nêu các đường lây nhiễm và không lây nhiễm HIV?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát, đọc và thảo luận

a. Quan sát và đọc thông tin ở các hình 7, 8:

b. Thảo luận:

  • Trong hình 7, em thấy cách đối xử của 3 bạn trai với em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ là đúng hay sai? Vì sao?
  • Trong hình 8, em thấy cách đối xử của các bạn với hai chị em có bố nhiễm HIV là đúng hay sai? Vì sao?
  • Bạn của em có người thân bị nhiễm HIV, em sẽ đối xử với bạn ấy như thế nào? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Nói với người thân những việc cần làm để phòng tránh HIV/AIDS. Thực hiện không dùng chung bơm kim tiêm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 404 lượt xem