Nếu em biết người thân vi phạm Luật giao thông (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang…) em sẽ làm gì?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hành động của em

Nếu em biết người thân vi phạm Luật giao thông (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang…) em sẽ làm gì?

Bài làm:

Khi biết người thân vi phạm Luật giao thông, em sẽ nhắc nhở mọi người không nên làm như vậy. Bởi nó vừa vi phạm pháp luật vừa không đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Vì vậy, chúng ta nên thực hiện đúng luật để an toàn cho mình và góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6