Soạn văn 10 bài Thề nguyền trang 115 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 tập 2, soạn bài thề nguyền sgk ngữ văn 10 tập 2, để học tốt văn 10. Bài soạn cho ta mối tình Kim Trọng Thúy Kiều. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả: Xem về tác giả Nguyễn Du

2. Tác phẩm:

  • Vị Trí đoạn trích: từ âu 431 đến câu 452 tác phẩm truyện Kiều
  • Tiểu dẫn: Một hôm, khi cả gia đính sang chơi bên ngoại, Kiều đã tìm gặp Kim Trọng. Chiều tà, nàng trở về nhà, hay tin cả nhà vẫn chưa về, Kiều quay lại gặp Kim Trọng. Hai người làm lễ thề nguyền gắn bó trước vầng trăng sáng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 116 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Nêu nhận xét về hàm nghĩa của từ “vội”, “xăm xăm”, “băng”.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 116 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Không gian thơ mộng và thiêng liêng của cuộc thề nguyền được Nguyễn Du tả như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 116 sgk ngữ văn 10 tập 2

Liên hệ với trích đoạn “Trao duyên” để chỉ ra tính chất logic nhất quán trong quan niệm về tình yêu của Kiều.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Thề nguyền"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Thề nguyền"?

=> Xem hướng dẫn giải

Đề bài: Cảm nhận của anh (chị) về đoạn trích Thề nguyền (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Thề nguyền


  • 20 lượt xem