Soạn văn bài: Tựa " Trích diễm thi" tập

  • 1 Đánh giá

Bằng một nghệ thuật lập luận chặt chẽ, lời lẽ thiết tha,Trích diễn thi tập thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng, ý nghĩa bảo tồn di sản văn học dân tộc. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời câu hỏi trong bài. Mời các bạn cùng theo dõi.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Hoàng Đức Lương: ( chưa rõ năm sinh, năm mất) quê Văn Giang, Hưng Yên, trú tại Gia Lâm - Hà Nội, đỗ Tiến sĩ năm 1478.

2. Tác phẩm:

  • Hoàn cảnh ra đời: Bài tựa sách "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lương ra đời sau cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Kẻ thù muốn huỷ diệt nền văn hoá của dân tộc ta, đồng hoá nhân dân ta. Trong bối cảnh ấy, công việc sưu tầm thơ văn của Hoàng Đức Lương có một ý nghĩa rất lớn.
  • Nội dung: Tựa "Trích diễm thi tập" là một bài tựa hay bởi sự kết hợp giữa việc trình bày, sự biểu cảm và lập luận chặt chẽ. Tác giả đã nhấn mạnh bốn nguyên nhân chủ quan (ít người am hiểu; danh sĩ bận rộn; thiếu người tâm huyết; chưa có lệnh vua...) và nguyên nhân khách quan (thời gian và bình hocì). Từ đó, tác giả nêu động cơ và quá trình hoàn thành bộ sách thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng, ý nghĩa bảo tồn di sản văn học dân tộc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 30 sgk Ngữ Văn 10 tập 2

Theo Hoàng Đức Lương, có những nguyên nhân nào khiến sáng tác thơ văn của người xưa không lưu truyền đầy đủ cho đời sau? Cho biết nghệ thuật lập luận của tác giả.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 30 sgk Ngữ Văn 10 tập 2

Hoàng Đức Lưong đã làm gì để sưu tầm thơ văn của tiên nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 30 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Điều gì thôi thúc Hoàng Đức Lương vượt khó khăn để biên soạn tuyển tập thơ này? Anh (chị) có cảm nghĩ gì vế công việc sưu tầm, biên soạn thơ văn do ông tiến hành?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 30 sgk Ngữ Văn 10 tập 2

Anh (chị) cho biết một ý kiến xuất hiện trước "Trích diễm thi tập" nói về văn hiến dân tộc.

=> Xem hướng dẫn giải

II- LUYỆN TẬP

Tìm các dẫn chứng chứng tỏ nhà văn, nhà thơ thời đại xưa rất tự hào về nền văn hiến dân tộc

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Tựa " Trích diễm thi" tập"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Tựa " Trích diễm thi" tập"

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Tựa " Trích diễm thi" tập


  • 2 lượt xem