Tìm hiểu qua các thành viên trong gia đình về ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu của gia đình.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu qua các thành viên trong gia đình về ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu của gia đình.

2. Nêu những thắc mắc khi lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình.

Bài làm:

1. Việc lập kế hoạch chi tiêu trong gia đình giúp bố, mẹ xác định mức độ chi tiêu một cách hợp lí, đảm bảo cân đối giữa các khoản thu và các khoản chi cố định và biến động để kịp thời hạn chế những khoản chi tiêu không đúng mục đích.

2. Thắc mắc khi lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình: Khi có những khoản chi phát sinh bất ngờ, khoản thu không để dành đủ thì bố mẹ phải làm gì?

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 VNEN